Asume, Norge

Dette prosjektet viderefører prosjektet “ASUME Volunteering and Dementia” i Storbritannia (finansiert av the Abbeyfield Research Foundation,UK) ved å utforske frivillighet og demens gjennom det nasjonale frivillighetstilbudet Aktivitetsvenn i Norge. Det er viktigere enn noen gang å utforske det globale potensialet som ligger i frivillighet for å hjelpe mennesker til å kunne forbli i eget hjem og nærmiljø når de blir gamle. Aktivitetsvenn er et rekreasjonstilbud for personer med demens i Norge. Det bidrar til å styrke frivillighetstilbudet for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør forskjellige aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetene skjer på bakgrunn av felles interesser. Som for eksempel å gå på tur, gå på teater, fiske, lage mat eller bare møtes til en kopp kaffe og en prat. Målet er at samværet skal være givende og trygt for begge parter i hverdagen. Aktivitetsvenn er en målrettet aktivitet som er tilpasset interessene til personen med demens og den frivillige. Det er ikke en generell aktivitet. De frivillige har gjennomgått kurs og får veiledning som en essensiell del av tilbudet. Dette prosjektet skal hjelpe oss med å forstå de frivilliges rolle som aktivitetsvenn. Prosjektet skal hjelpe oss å utvikle kunnskapsbaserte verktøy slik at vi bedre kan vurdere innflytelse og rollen til frivillige i demensomsorg i internasjonal sammenheng. Prosjektet vil undersøke hvordan frivillighet kan bidra til å knytte sammen områder på tvers av helse, bolig og omsorg, og lære “hva som fungerer” for å støtte samfunnsbaserte omsorgsmodeller. Vi skal utvikle et sammenliknende rammeverk og et praktisk evalueringsverktøy som gjør det mulig for frivillighets- og demensorganisasjoner å vurdere kvaliteten og effekten av frivillighetstjenester på tvers av landegrenser. Prosjektet gjennomføres i 2018 og vi legger ut resultatene på denne nettsiden slik at alle kan få tilgang i løpet av siste del av 2018.

Mer enn 78,000 mennesker i Norge har demens. Det antas at dette tallet vil dobles i løpet av det neste tiåret. Forskning viser at utviklingen av demens kan bremses gjennom tilby meningsfylte aktiviteter.

Aktivitetsvenn organiseres i samarbeid med kommunene. For å kunne drive tilbudet Aktivitetsvenn signerer kommunene en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utviklet systemet og verktøyene som kommunene trenger for å gi et vellykket tilbud om en aktivitetsvenn. Dette inkluderer treningsseminar, registreringssystemer og komplette kurs for de frivillige, rekrutteringsmateriell med mer. Programmet er landsdekkende og per i dag har over 210 kommuner over hele landet etablert Aktivitetsvenn. Gjennom dette tilbudet anslås det at 2500 personer er aktivitetsvenn for personer med demens.